Sabit Kıymet Yönetim Modülü ( SKYM )

Sabit kıymet yönetimi işletme bünyesindeki sabit kıymetlerin sistematik bir yapıda izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecini kapsar. Demirbaşların takibi zahmetli, zaman alan bir iştir. Demirbaşların sayımı, sayım sonuçlarının incelenmesi, eksik veya fazla malzemelerin nerede olduğunun araştırılması çok zahmetli olup birçok elemanın günlerce uğraş verdiği sıkıntılı bir süreçtir. SKYM sizi bu uzun ve zahmetli süreçten kurtarmak amacıyla geliştirilen ve bir web portal üzerinden tablet bilgisayarlar kullanarak yapan bir sabit kıymet sayımı, barkotlaması, fotograf çekimi, defter eşleştirmesi, vergi ve IFRS amaçlı amortisman hesaplaması ve raporlama süreçlerini kapsayan entegre bir bilişim sistemdir.