Mali Tablolar ve Temel Muhasebe Eğitimi

Uzun yıllardır yürütülen çalışmalar ve tecrübe birikimleri sayesinde kurumlara özgü, çalışanlarını geliştirme yönünde yapacakları çalışmalarda özel eğitim programları hazırlayıp sunuyoruz. Verdiğimiz eğitim programları temelde iki başlık altında, muhasebe ve raporlama, toplayabileceğimiz gibi kurumların beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim programlarıda, kredi risk analizi, insan kaynaklar yönetimi ve üretim planlaması yönetimi gibi, dizayn edip gerçekleştiriyor ve kalıcı faydalarının görülmesi içinde takip süreciyle destek veriyoruz.