Finansal Raporlama ve Performans Hizmetleri

Finansal raporlamanın temel amacı, finansal tablolar kanalıyla işletmenin finansal durumu, performansı ve fon akımlarıyla ilgili bilgi akışı sunarak, kullanıcıları işletme için doğru karar almaya yöneltmektir. Bu kapsamda şirket faliyetlerini analiz ederek karar alma süreçlerini destekleyecek uygun raporlama sistematiğini oluşturuyoruz. Satış karlılığını maksimize etmeyi desteklemek için ürün ve müşteri bazında satış karlılıklarının doğru ve zamanında ölçülmesini sağlayacak karlılık raporları hazırlanabildiği gibi, etkin masraf yönetiminin sağlanabilmesi için aktivite ve departman bazında da masraf raporları hazırlıyoruz. Gene kaynakların verimli kullanımı açısından işletmede bulundurulması gereken optimum para tutarını belirleyip, buna göre gerekli tedbirleri almak adına aktif nakit yönetimi uygulamalarınıda tatbik ediyoruz. Kısacası finans yöneticilerini değer yaratmaya dayalı performans yönetimi sistemlerini benimsemeye, şirket muhasebesininde "yönetim muhasebesi" yapacak şekilde şirket yönetimini karar alma sürecinde destekleyecek ve onun etkin bir parçası olamasını sağlayacak şekilde kurgulanmasını sağlıyoruz.