Bütçe ve Planlama

Finansal yönetimin en temel fonkisiyonudur. İyi bir planlama sistemi kurmamış olan işletmeler önlerini göremezler, ayrıca ellerinde karşılaştıracakları planlanmış veriler olmadığından, gerçekleşen verilerle planlanmış verileride karşılaştıramazlar dolayısıyla finansal yönetimin bir diğer önemli konusu olan kontrol fonksiyonunu yerine getiremezler. Başka bir deyişle pozitif veya negatif sapmaları tespit edemezler, sebeplerini analiz edemezler ve tekrarlamaması için tedbir alamazlar.

Grup olarak biz işletmelerin durum analizini yapıp nerede olduğunu belirler ve daha sonra nereye ulaşmak istiyorlarsa, hedeflediği yere götürecek olan bir dizi faliyeti ana hatlarıyla ortaya koyan bir strateji çiziyoruz. Bu kapsamda şirketlerin geleceklerini planlamasına yönelik, fonksiyonel yapısına uygun bütçe ve revize bütçe sistematiğinin kurulması ve çalıştırılasında etkin rol oynuyor ve fiili sonuçlar ile nedensellik ilişkileri kurularak analiz eilmesini ve raporlanmasını sağlıyoruz.